fbpx

Er svalahurð á jarðhæð sérinngangur inn í íbúð?

Í lögum um fjöleignahús er kveðið á um að hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi sé háð samþykki
2/3 hluta eigenda sem hafa sameiginlegan inngang eða stigagang. Þá segir að þegar hvorki er
um sameiginlegan inngang né stigagang að ræða er samþykkis annarra eigenda ekki þörf fyrir
hunda- og kattahaldi í húsinu. Á það til dæmis við þegar sérinngangur er í íbúð á jarðhæð eða
frá sameiginlegum útitröppum en þegar sameiginlegur stigagangur er utanáliggjandi og gengið
er inn í íbúðir af svölum þarf samþykki þeirra eiganda sem hann tilheyrir. Lögin fjalla því
nokkuð vel um hvað telst sérinngangur og hvað ekki. Þrátt fyrir það hefur sú túlkun verið algeng
að svalahurð á jarðhæð húsa, t.d. við sólpall eða sérafnotaflöt, teljist sem sérinngangur inn í
íbúð og þar af leiðandi þurfi ekki samþykki meðeiganda fyrir dýri í þeirri íbúð.

Fjölmörg mál koma inn á borð Húseigendafélagsins þegar kemur að dýrahaldi og samþykki
annarra eigenda vegna þess. Í áliti Kærunefndar húsmála nr. 102/2020 var um það deilt hvort
að samþykki annarra eigenda þurfi fyrir dýri í íbúð á jarðhæð fjöleignarhúss. Voru uppi loforð
eigenda íbúðarinnar um að nota ekki sameiginlegan inngang hússins fyrir dýrið heldur nota
svalahurð íbúðarinnar til að fara með dýrið inn og út úr íbúðinni. Var krafan sú að svalahurð
geti ekki talist sérinngangur í skilningi laga um fjöleignarhús. Kærunefnd húsamála féllst á þá
kröfu og taldi að svalahurð geti ekki talist sérinngangur. Var í niðurstöðu nefndarinnar fjallað
um að samkvæmt samþykktum teikningum hússins er aðalinngangur að íbúðinni sameiginlegur
með öðrum íbúðum hússins. Taldi nefndin að þegar túlka eigi lögin við mat á því hvort íbúð sé
með sameiginlegan inngang eða ekki, verði að horfa til samþykktra teikninga en ekki hvort það
sé unnt að komast inn og út úr íbúðinni með öðrum hætti, svo sem í gegnum svalahurð eða hurð
sem opnast út á sérafnotaflöt.

Niðurstaða Kærunefndar húsamála er ekki bindandi og verður ágreiningsefninu ekki skotið til
annars stjórnvalds en aðilar geta lagt ágreining sinn fyrir dómstóla. Mál þetta fór ekki fyrir
dómstóla og því er litið til niðurstöðu þessarar þegar túlka á hvað telst til sérinngangs íbúðar.
Finna má álitið í heild inn á heimasíðu Stjórnarráðs Íslands.

Tinna Andrésdóttir, 9. janúar 2023.
Lögfræðingur

Fleiri fréttir

Aðalfundur Húseigendafélagsins

  Aðalfundur Húseigendafélagsins 2024 verður haldinn fimmtudaginn 18. apríl nk. í sal Höfuðstöðvarinnar, Rafstöðvarvegi 1a, Reykjavík, og hefst hann kl. 16:30. Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum félagsins.   F.h. stjórnar

Félagsgjöld 2024

Félagsgjöld 2024 Greiðsluseðlar fyrir félagsgjöld 2024 hafa verið gefnir út og sendir í heimabanka félagsmanna. Sjá má upphæðir félagsgjalda á heimasíðunni undir flipanum Þjónusta og gjaldskrár. Til að minnka pappírsnotkun