fbpx

Framkvæmdir

Aðalfundir húsfélaga.

Aðalfundatíð. Nú stendur yfir tími aðalfunda í húsfélögum sem halda ber einu sinni á ári fyrir lok apríl. Þar eru teknar ákvarðanir um hagsmuni og þýðingarmikil mál sem hafa í

Lesa nánar

Verkskyldur og greiðsluskylda.

Að þessu sinni er umfjöllunarefnið verkskyldur sem hvíla á íbúðareigendum í fjöleignarhúsum og greiðsluskylda á hlutdeild í sameiginlegum kostnaði. 1. Verkskyldur. Ötulir og latir. Á eigendum í fjöleignarhúsum hvíla margvíslegar…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Verk að vinna

Í fjöleignarhúsum þarf að mörgu að huga þegar farið er í framkvæmdir, enda geta verkin verið mörg og ólík og spannað allt frá smávægilegum viðgerðum og endurnýjunum til stórfelldra viðhaldsframkvæmda…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Vanræksla á viðhaldi

Í fjöleignarhúsum er það meginregla að ákvarðanir um sameiginlegar framkvæmdir skulu teknar á húsfundi. Eigendum er því almennt óheimilt að ráðast á eigin spýtur í framkvæmdir sem snerta sameign hússins…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Hvernig á að halda húsfund?

Aðalfundir húsfélaga. Undirbúningur. Framkvæmd. Fundarstjórn. Boðun aðalfundar. Aðalfundir húsfélaga ber að halda árlega fyrir lok apríl. Það er stjórn húsfélags sem boðar til aðalfundar og ber ábyrgð á því að…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Hamfaraframkvæmdir.

Framkvæmdaforkar og viðhaldsvíkingar ganga af göflum. Eigendur í fjöleignarhúsum þurfa allir einhvern tíman að ráðast í viðhald, breytingar og endurbætur á íbúðum sínum. Það er gömul saga og ný. Eigendur…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Rafbílar í fjöleignarhúsum

Alþingi samþykkti á nýliðnu vori breytingar á lögum um fjöleignarhús nr. 26/1994, sem hafa það að markmiði að opna fyrir hleðslu rafbíla í fjöleignarhúsum og stuðla með því að rafbílavæðingu…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

GLUGGAGÆGJUR.

Nokkrar fyrirspurnir hafa borist um glugga í fjöleignarhúsum; hvernig skipta beri kostnaði vegna viðgerða og endurnýjunar á gluggum og hvernig standa beri að ákvarðanatöku í því efni. Séreign og sameign…....

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Gluggaframkvæmdir.

Gluggar. Sérkostnaður og sameiginlegur. Fjöleignarhúsalögin mæla fyrir um að sá hluti glugga sem er inni í séreign og gler í gluggum sé séreign eiganda og ytri hluti glugga sé í…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Fundarstjórn á húsfundum.

Á húsfundum eru gjarnan teknar ákvarðanir um dýrar framkvæmdir og ráðstafanir, sem hafa í för með sér miklar skuldbindingar fyrir húsfélög og veruleg fjárútlát. Það er forsenda fyrir lögmæti ákvörðunar…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

FUNDARGERÐ OG FUNDARRITARI

Undir umsjá og ábyrgð fundarstjóra skal rita í sérstaka fundargerðarbók meginatriði allra mála, sem teknar eru fyrir og allar ákvarðanir sem teknar eru og hvernig atkvæði hafa fallið. Fundarritari sér…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Fundarboðun

Það getur haft afdrifaríkar afleiðingar í för með sér sé húsfundur í fjöleignarhúsi ekki löglega boðaður og haldinn því ákvarðanir teknar á slíkum fundum geta verið ólögmætar og óskuldbindandi fyrir…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Framkvæmdir og fyrirgangur.

Eigendur í fjöleignarhúsum þurfa allir einhvern tíman að ráðast í viðhald, breytingar og endurbætur á íbúðum sínum. Það er gömul saga og ný. Eigendur hafa verulegt svigrúm í því efni…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Eitt hús eða fleiri?

Afmörkunin á því hvað telst eitt hús í skilningi laga um fjöleignarhús leggur grunn að hvaða réttindi fasteignareigandi á og hvaða skyldur hann ber gagnvart nágrönnum sínum. Þegar um eitt…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Eignaskiptayfirlýsingar.

Borist hafa nokkrar fyrirspurnir um gerð og efni eignaskiptayfirlýsinga í eldri húsum þar sem fyri hendi eru gamlir skiptasamamningar sem ekki eru alls kostar réttir né í fullu samræmi við…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Byggt og breytt

Eigendur í fjölbýli geta almennt ekki ráðist í að byggja við eign sína eða gera á henni aðrar stórvægilegar breytingar nema að fengnu samþykki annarra eigenda hússins. Ef ekki er…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Byggingagallafaraldur.

Málum vegna galla á nýjum eignum hefur farið mjög fjölgandi síðustu misserin. Það er ekki einskorðað við smágalla heldur er líka um að ræða stórfellda galla. Fjölgun gallamála er öðrum…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Bombur í bakgarðinum.

Það er gömul saga og ný að byggingaframkvæmdum fylgir gjarnan rask og ónæði fyrir þá sem í nágrenninu búa eða starfa. Játa verður byggingaraðila svigrúmi í því efni en honum…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Allt á floti alls staðar

Undanfarnir dagar hafa verið fremur votviðrasamir á suðvesturhorni landsins. Í kjölfar þess hafa Húseigendafélaginu borist fjölmargar fyrirspurnir þess efnis hver beri ábyrgð á tjóni sem verður vegna samsöfnunar á vatni…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Aðgangur að gögnum húsfélaga

Samkvæmt lögum um fjöleignarhús fara stjórnir húsfélaga með sameiginleg málefni húsfélaga á milli funda og eiga að sjá um framkvæmd viðhalds, rekstur sameignar og öll önnur sameiginleg málefni í samræmi…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar

Á eigin spýtur

Framkvæmdir án samþykkis húsfundar Í fjöleignarhúsum skulu ákvarðanir um sameiginlegar framkvæmdir teknar á húsfundi. Er eigendum því óheimilt að ráðast í framkvæmdir sem snerta sameign hússins án samþykkis húsfundar, nema…...

Þú þarft að vera félagsmaður til að fara lengra
Innskráning Skrá mig hér!
Lesa nánar